top of page
Libertap is een belangenvereniging die het rijke Belgische erfgoed van BIER en CAFE'S wil beschermen en de uitzonderlijke bierbeleving waar België over beschikt in ere wenst te houden met respect voor alle brouwerijen (mega en micro), hun diverse bieren, de café-uitbaters en hun klanten. Concreet actiepunt is het bepleiten van een wettelijke bepaling van het brouwerijcontract, die meer vrijheid moet bieden aan de café-uitbaters. 
Waarom Libertap?

Cafés zijn Belgisch materieel en immaterieel erfgoed, dat door al te veel brouwerijen en drankhandelaars schaamteloos wordt gekoloniseerd. Dit gebeurt door middel van het brouwerijcontract, een overeenkomst die wordt afgesloten tussen een brouwerij of drankhandelaar enerzijds en een horeca-uitbater anderzijds, en waaraan een drankafnameverplichting is gekoppeld. Deze contracten, ook wel “wurgcontracten” genoemd, missen echter een goede wettelijke bepaling, waardoor vaak een ongelijke machtsverhouding bestaat tussen de twee partijen, ten nadele van de horeca-uitbater. Zo kunnen brouwers en drankhandelaars zonder overleg of verantwoording prijzen verhogen, niet-marktconforme prijzen aanrekenen, het verplichte drankaanbod wijzigen, 100% huur vragen in covid-periode, etc. Allerlei zaken die niet alleen voor de cafébaas maar ook voor de consument en ons cultureel erfgoed “Bier” nadelig zijn.

 

Libertap pleit voor een handelswetgeving (WER - Wetboek Economisch Recht) die een brouwerijcontract omschrijft en brouwerijen/drankhandelaars enerzijds en horeca-uitbaters anderzijds tot gelijkwaardige partijen maakt. 

 

Drankafnameverplichting zouden bijvoorbeeld losgekoppeld moeten worden van de huurovereenkomst; er zouden duidelijke afspraken moeten gemaakt worden over wie welke investeringen doet en hoe die terugbetaald worden; er moet meer transparantie komen in prijszetting; horecatarieven moeten marktconform bepaald worden; etc. 

We zijn ervan overtuigd dat een grotere vrijheid geven aan café-uitbaters het bierlandschap en de biercultuur aanzienlijk zal verrijken. Zij zullen immers de producten van zowel kleine als grote brouwerijen kunnen aanbieden aan betere tarieven. Een diverser aanbod dus tegen een betere prijs. 

bottom of page