top of page
Brouwerijen

Veel brouwerijen en hun bieren worden de vrije toegang ontzegt in cafés die afhankelijk zijn van andere brouwerijen of drankenhandelaars. Er worden commerciële voorwaarden gesteld die veelal niet haalbaar zijn voor micro brouwerijen. Wij vinden dat elk bier van elke brouwerij verkocht moet kunnen worden in welk café dan ook door om het even welke drankhandelaar. Iedereen gelijk!
Drankhandelaars

De kracht van vele drankhandelaars zit in de inspanningen die zij leveren om hun klanten - de cafés - te voeden met alles wat nieuw wordt gebrouwen zodat de cafés hun klanten met unieke en nieuwe dranken kunnen verrassen. De niet-aflatende zoektocht van elke drankhandelaar alsook café-ondernemer naar die bieren die dé toegevoegde waarde moeten zijn voor hun cliënteel, moet ten allen tijden mogelijk zijn zonder enige belemmering. Iedere drankhandelaar moet in deze vrije markt dan ook zijn produkten kunnen verkopen aan elk café.
Café-ondernemers

Alle café-ondernemers moeten de vrijheid hebben om - naast de aankoopverplichtingen - ook producten van andere brouwerijen/drankhandelaars aan te bieden. Dit zal hun café een sterkere identiteit geven in een meer gediversifieerd bierlandschap. Daarenboven moeten zij hun producten kunnen aankopen aan tarieven zoals die zouden gelden in een vrijemarkteconomie. Het ontnemen van deze rechten werkt alleen maar verstikkend.
Bierliefhebbers

De klant heeft het recht om een "faire" prijs te betalen waarbij alle actoren in de bierketen op een correcte en evenredige wijze vergoed worden voor hun bijdrage. Wanneer de café-uitbater dranken aan concurrentiële tarieven kan aankopen, kan hij ze ook goedkoper aan de klant aanbieden. 
bottom of page