top of page
Brouwerijen
Te veel brouwerijen met hun bieren wordt de vrije toegang ontzegt in afhankelijke café. Commercieel voorwaarden die veelal niet haalbaar zijn voor de micro spelers in ons boeiend bierlandschap. Wij vinden dan ook dat elk bier van elke brouwerij verkocht moet kunnen worden in welk café dan ook door welke drankhandelaar dan ook. Iedereen gelijk!
Drankhandelaar
De kracht van vele drankhandelaars is de unieke verrijkende inspanningen die velen van hen doen om hun klanten, de cafés, te voeden met alles wat nieuw wordt gebrouwen en die het mogelijk moet maken om de cafés met hun klanten nog meer te verrassen met unieke en nieuwe dranken. De onuitputbare zoektocht van elke drankhandelaar alsook caféondernemer naar die biertjes die DE toegevoegde waarde moeten zijn naar hun cliënteel, moet ten allen tijden mogelijk zijn zonder enige belemmering! Iedere drankhandelaar moet in deze vrije markt dan ook zijn produkten kunnen verkopen aan elk café.
Café ondernemers
Elke café ondernemer moet aan de basis onbeperkt de mogelijkheid moeten hebben om zijn aanbod in volledige vrijheid te kunnen samenstellen om op deze wijze een sterkere identiteit te kunnen aannemen in een meer gediversifieerd bierlandschap. Daarenboven moet hij zijn producten kunnen aankomen aan tarieven zoals die zouden gelden in vrije markteconomie. Het ontnemen van deze rechten werkt alleen maar verstikkend.
Bierliefhebber
De klant heeft het recht om een "faire" prijs te betalen waarbij alle actoren in de bierketting op een correct en evenredige wijze vergoed worden voor hun bijdrage in deze waardeketting. De klant heeft natuurlijk ook het recht om van "unfaire" praktijken op de hoogte te worden gesteld van dranken die hij consumeert in zijn gelief café.
bottom of page